Chương trình song ngữ quốc tế The IPC và IEYC

THE IEYC:
Chương trình giáo dục mầm non của Anh Quốc (The IEYC) là chương trình giảng dạy được xây dựng dựa trên các nghiên cứu khoa học về trẻ ở độ tuổi mầm non. Chương trình hiện được công nhận trên toàn cầu như là một phương pháp thực hành tốt nhất trong giáo dục mầm non và các yêu cầu phát triển cho trẻ từ 2-5 tuổi. Nó hỗ trợ các lĩnh vực quan trọng của việc học thông qua các phương pháp tiếp cận dựa trên nhu cầu tổng thể cũng như nhu cầu được chơi của trẻ.
Phương pháp tiếp cận này bao trùm tất cả các lĩnh vực của chương trình giảng dạy bao gồm các mặt phát triển cá nhân, xã hội và cảm xúc. Chúng tôi xây dựng và phát triển một loạt các bài học hứa hẹn sẽ kích thích tối đa cho trí tưởng tượng của trẻ dựa trên 8 nguyên tắc dẫn đường của chúng tôi.

image

image


THE IPC
Chương trình tiểu học của Anh Quốc (The IPC) là một chương trình toàn diện, đầy sáng tạo, sắp xếp theo chủ đề dành cho trẻ từ 5-12 tuổi với một qui trình, phương pháp rõ ràng và những mục tiêu học tập đặc biệt theo từng chủ đề, dành cho hai mục tiêu học tập chính là giá trị toàn cầu và nhận thức cá nhân. IPC được thiết kế để bảo đảm việc dạy và học một cách nghiêm ngặt theo các mục tiêu đề ra nhưng cũng đồng thời giúp các giáo viên tạo ra một chương trình giảng dạy thú vị, năng động, ý nghĩa cho học sinh.

image

IPC giúp trẻ có cơ hội học hỏi, tiếp cận các mục tiêu toàn cầu, giúp trẻ liên hệ được việc học của mình với nơi mình đang sống cũng như so sánh được việc học của những trẻ em trên các quốc gia khác. The IPC đã được áp dụng trên 90 quốc gia. Tại Việt Nam, chương trình hiện được sử dụng bởi các trường quốc tế uy tín như BIS, Renaissance…

image