Chương trình Montessori

Nhà trường áp dụng và triển khai chương trình mầm non theo quan điểm giáo dục của Tiến sĩ Maria Montessori lấy khả năng tự học là nền tảng cơ sở, tôn trọng và chấp nhận sự duy nhất của mỗi trẻ, cho phép trẻ phát triển tuỳ theo những khả năng riêng. Tại trường, mỗi độ tuổi (15 - 36 tháng và 3 - 6 tuổi) sẽ có một chương trình học Montessori riêng, phù hợp với sự phát triển và nhận thức của trẻ


image